MUSÍME SI POMÁHAŤ

Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo. Ako organizácie pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať.V našej praxi sa, bohužiaľ, stretávame s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia.Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným deťom tam, kde zlyháva vlastná rodina, alebo tam, kde systém sociálnoprávnej ochrany detí nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre deti, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každeho dietata..

CENTRUM PRE POMOC V NÚDZI

Chceme sa Vám predstaviť ako nové občianske združenie Centrum pre pomoc v núdzi ktoré vzniklo registráciou dňa 21.1.2016 v Bratislave, ktoré je založené v zmysle zákona č.83/1900 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu: VVS/1-900/90-47259 Radi by sme sa chceli zamerať na ľudí, ktorý sa potrebujú oprieť o nás. Ďalej predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Dúfame, že projektom Centrum pre pomoc v núdzi sa nám podarí vniesť slnečné lúče do každého srdiečka, pretože pre nás je práve toto najväčším zadosťučinením a motiváciou. Pevne veríme, že nezostane iba slovom, ale jeho obsah sa prenesie do každodenného života. Pomáhajme všetkým deťom a občanom aby si mohli splniť svoje sny. Bez vzájomnej pomoci ľudí nemá svet budúcnosť a zanikne. V mene organizátorov a všetkých občanov tejto spoločnosti ĎAKUJEME. Občianske združenie „Centrum pre pomoc v núdzi “ vzniklo z iniciatívy odchovancov detských domovov

Hládame dobrovoľníkov a členov ..

Dobrovoľníctvo je základným pilierom občianskeho združenia Centrum pre pomoc v núdzi. Vďaka dobrovoľníkom a našim členom, vieme poskytovať pomoc deťom. Pomáhajú nám s organizovaním a realizáciou našich projektov, programov akými sú zbierky, koncerty s deťmi a pre deti.

Staň sa aj ty dobrovoľníkom alebo našim členom. Na veku nezáleží ..buď vďačný človek
a ukáž deťom, že vieš pomáhať.

Ak máš záujem pomôcť, neváhaj nás kontaktovať na Tel. č.: 0905524131

NAŠI PARTNERI

Pridajte sa aj vy k našim partnerom a podporte ľudí, ktorý potrebujú pomoc