Vedenie Centrum pre pomoc v núdzi Tesco,Rodine centrum , LIDL , Rajo  sa chce touto cestou poďakovať v mene svojom i v mene prijímateľov našich kolehov z Centra pre pomoc v núdzi ,súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí finančne i vecnými darmi v roku 2019 prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.

Vaše vecné dary a sponzorské prostriedky boli použité pre deti, okolie- Komárno, Bratislava ,

Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme naďalej a aj v roku 2020 sa rozhodnete podporiť naše aktivity. Radi uvítame Vaše sponzorské dary v akejkoľvek forme.