Akcia Komárno-Kava

V Kave,sa rozdávali potraviny pre rodiny zo sociálnych slabších rodín, v Kultúrnom dome Komárno-Kava.

Počet rozdanych balíčkov 50Ks

A preto Ďakujeme Mestu Komárno, TESCO Komárno, Primátorovi Komárno  A Riaditeľke Mestske kulturne stredisko komarno. VEĽKÁ VĎAKA.